Kalite Hedeflerimiz

KALİTE HEDEFLERİMİZ (2018)

v  ISO 9001:2015 standardı gereklerini yerine getirerek ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi  belgesini almak.

v  Odamız mali yapısını güçlendirmek açısından yıllık aidat tahsilatlarımızda %10 artış sağlamak.

v  Faal üye sayımızı bir önceki yıla göre %3 oranında artırmak.

v  Çalışan personelimizin motivasyonunu en yüksek seviyede tutmak ve çalışan memnuniyetimizde en az %90 oranına varmak. 

v  Çalışanlarımıza yılda en az 15 saat /adam eğitim vermek .

v  Uygunsuz hizmet sunumunda %1 oranını aşmamak. 

v  Üye memnuniyeti anketlerinde ölçülen üye memnuniyeti oranının en az %94 olmasını sağlamaktır.

Yönetim Kurulu Başkanı

19.04.2018