Kalite Politikamız

KALİTE POLİTİKASI/STRATEJİK YÖN

Devrek bölgesini gözlemleyerek, geliştirici faaliyetlerde bulunmak, üye istek ve beklentileri doğrultusunda kanun ve mevzuatların belirlediği şartlarda ve standartlarda hizmet sunmak, hedef, politika ve eylemlerini yönetim ilkeleri çerçevesinde yürütmek doğrultusunda tüm paydaşlarıyla ortak hareket etmek, faaliyetlerinde sosyal sorumluluk anlayışını ön planda tutmak, kamu yararını ön planda tutarak temsil ettiği özel sektör camiasının menfaatlerini korumak, üye memnuniyetini sağlamak ve kalite yönetim sistemini sürekli iyileştirmek, ISO 9001:2015 kalite yönetim standardı şartları ile akreditasyon ilkelerine uygun çalışmak, kendine saygılı, üyeye saygılı, çevreye saygılı olmak, bir kerede, doğru, hızlı ve yüksek kaliteli hizmet vermek, çalışanlarında mutlu ve güler yüzlü üyeler oluşturmak için memnuniyetlerini sağlamak odamızın temel politikasıdır.

Bu doğrultuda;

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi’nin gereklerini yerine getiririz.

Süreçlerimizi sürekli kontrol eder, ölçer, hedefler koyar ve iyileştiririz.

Çalışanlarımızı bilinçlendiririz.

Üye odaklı hizmet veririz.

Bilgiye çabuk ulaşan, işleyen ve dağıtan bir kurum olma yolunda altyapı ve kaynaklarımızı geliştiririz.

İlçemizin kalkınması ve güçlenmesi yolunda; meslek ahlakını, disiplini ve dayanışmayı korumaya ve geliştirmeye, ticaret ve sanayinin kamu yararına uygun olarak gelişmesine çalışırız.

Bu politika çerçevesinde, DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI aşağıdaki uygulamaları genel kurum prensibi olarak belirlemiştir;

1.         Kanunlara ve mevzuata uyumluluk

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI hizmetleri uyarınca, yasal mevzuatı inceler tüm bu yaptırımları yerine getirmeye azami seviyede özen gösterir.

2.         Doğal kaynakları korumak

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI tüm hizmetlerinde uyguladığı yöntem ve faaliyetlerinde doğal ve diğer kaynakların optimum şekilde kullanılmasını ve korunmasını sağlar.

3.         Bilinçlendirme ve katılım

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI kendi çalışanlarını ve üyelerini bilinçlendirmenin yanı sıra, tüm Devrek halkı ile işbirliği içinde kişisel ve profesyonel ilerleme için katkılarını geliştirir.

4.         Hatasız Hizmet

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI üye istek ve beklentileri doğrultusunda hatasız işlem yapmak ve üyeye hatasız hizmet sunmak prensibinin sürekli iyileştirme ile devamlılığını sağlar.

 

Yönetim Kurulu Başkanı

Dök. No:KYSK.4/ İlk Yay.Tar:24.02.2007/Rev. No:4/Rev.Tar.19.04.2018