• +90 (372) 556 39 91
  • devrektso@tobb.org.tr
  • devrektso@hs01.kep.tr
Duyurular

İş Dünyası İçin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na Uyum Kılavuzu

  • 09.08.2019
  • devrektso

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında getirilmiş olan yükümlülükler dolayısıyla, ileride oluşabilecek mağduriyetlere sebebiyet verilmemesi açısından özellikle Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt, üyelerimiz nezdinde önem arz eden yükümlülükler içermektedir.


Birliğimizin, Kanunu uygulamakla görevli olan Kişisel Verileri Koruma Kurumu ile yaptığı görüşme ve yazışmalar neticesinde, pek çok gerçek ve tüzel kişi tacirin halen VERBİS’e kayıt yükümlülüğünü yerine getirmediği, bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde söz konusu olabilecek cezai yaptırımlar ile genel olarak Kanunla veri sorumlularına getirilen diğer yükümlülükler konularında, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından “İş Dünyası İçin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Uyum Kılavuzu” hazırlanmıştır.

 

Söz konusu kılavuza ulaşmak için tıklayınız!

 

Üyelerimizi bilgi ve dikkatine sunulur.09.08.2019 Cuma 

  • İş Dünyası İçin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na Uyum Kılavuzu