• +90 (372) 556 39 91
  • devrektso@tobb.org.tr
  • devrektso@hs01.kep.tr
Duyurular

VERBİS KAYIT SÜRECİ HAKKINDA - ÖNEMLİ

  • 12.11.2019
  • devrektso

TOBB ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu nezdinde yürütülen girişimler sonucunda , yıllık çalışan sayısı 50'den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 Milyon TL'den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının sicile kaydıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin sonunun 30.09.2019 tarihinden 31.12.2019 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir. 

 

Üyelerimize önemle duyurulur. 

 

İlgili Karar: 07.09.2019 tarih ve 30881 sayılı Resmi Gazete