• +90 (372) 556 39 91
  • devrektso@tobb.org.tr
  • devrektso@hs01.kep.tr
Duyurular

İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE SÜRE UZATIMI

  • 30.12.2019
  • devrektso

Sayın Üyemiz,

13.0
2.2018 tarihli ve 30331 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin; birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “31.12.2019” ibaresi “31.08.2020” şeklinde değiştirilmiştir.

 

Yönetmeliğe göre ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkarların bu faaliyetlerine devam edebilmeleri için yönetmeliğin 6 ncı maddenin birinci fıkrası ve 19 ncu maddenin ikinci fıkrasının a, b ve c bentlerine uygun hale getirmeleri için tanınan süre 31.08.2020 olmuştur.

 

Önemle duyurulur.