• +90 (372) 556 39 91
  • devrektso@tobb.org.tr
  • devrektso@hs01.kep.tr
Duyurular

Sınır Geçişleri Hakkında

  • 16.03.2020
  • devrektso

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 12.03.2020 tarih 2687 sayılı yazıda;

Koronavirüs  gerekçesi ile İran sınırımızda yer alan Kapıköy geçişi üzerindeki tren trafiği, ilgili makamlar tarafından askıya alınmış durumdadır. Konuya ilişkin olarak; demiryolu taşımalarının vagon tahsisi yöntemiyle sürdürülmesi gündeme alınmıştır. 

Iran varışlı  ve lran'dan gelecek olan boş vagon ve dolu yüklerle ilgili olarak 09.03.2020 tarihinde Ticaret Bakanlığı  Gümrükler Genel Müdürlüğünün  koordinasyonu altinda Birliğimizin yanı sıra Sağlık , İçişleri, Dış İşleri ,Tarım ve Orman ,Ulaştırma  ve Altyapı Bakanlıkları  ile TİM ve UND yetkililerinin de katılımyla yapılan  toplantı neticesinde,demiryolu ile yapılan  taşımalarda  insan teması  olmadığı için;

*Kapıköy geçişinin ilk olarak sınırlı sayıda vagon tahsis edilmesi kaydıyla İran yönüne taşımalara açılmasına,

*İran yönünden Ülkemize gelecek boş/ dolu vagon taşımalarına ise; tampon bölgede kurulacak olan vagon dezenfektasyon sisteminin devreye alınması ve dezenfekte edilen vagonların en az 4 saat süreyle havalandırılmasını müteakip başlanmasına karar verilmiştir.

Bu şekilde koronavirüs nedeniyle kesintiye uğrayan sınır geçişlerimizin bulaşma riskine maruz kalınmaksızın idame ettirilmesi amaçlanmaktadır. 

İran varışlı  yüklemeler için sınırlı sayıda vagon tahsisine başlanmış olup,vagon tahsis talepleri yazılı  olarak TCDD A.Ş.Lojistik  Dairesine iletilecek ve vagon tahsis işlemleri  adı geçen Dairenin yazılı onayı üzerine tamarnlanacaktır.

BTK(Bakü― Tiflis―Kars)demiryolu hattı üzerinden Orta Asya Ülkelerine yapılacak taşımalara ilişkin talepler ve vagon tahsisleri için de aynı  yöntem izlenecektir. İlk aşamada çabuk bozulabilecek yüklere  öncelik  tanınacaktır. Yüklemeler  bir program  dahilinde gerçeklestirilecek olup,aşağıda  belirtilen irtibat noktalarından teyit alınmaksızın  planlama yapılmaması  sevkiyatların  doğru  yönetilmesi açısından  önem  arz etmektedir.

Soru ve talepler için TCDD A.Ş. Lojistik Dairesi Başkanlığı bünyesinde irtibat noktaları aşağıdaki gibidir:

Telefon No: 0312 311 1305

Fax No: 0312311 1792--03123109507

Üyelerimize duyurulur.