• +90 (372) 556 39 91
  • devrektso@tobb.org.tr
  • devrektso@hs01.kep.tr
Duyurular

2020/17 Sayılı Genelge Hakkında

  • 23.07.2020
  • devrektso

 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 20.07.2020 tarih 6245 sayılı yazıda;

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 16.07.2020 tarihli yazıya istinaden;

İlgili yazıda, Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'nin 11. maddesi kapsamında yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına ilişkin e-devlet aracılığıyla yapılacak başvuru işlemlerini daha detaylı açıklamak üzere "YYS Elektronik Başvuru İşlemleri" konulu 2020/17 sayılı Genelge'nin hazırlandığı belirtilmiştir.

Bahse konu genelge ve ekinde yer alan kılavuz https://ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/yetkilendirilmis-yukumlu-statusu/belgeler adresinde yer almaktadır. 

Üyelerimize duyurulur.