• +90 (372) 556 39 91
  • devrektso@tobb.org.tr
  • devrektso@hs01.kep.tr
Duyurular

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığı İlaç Alım İhalesi Duyurusu Hk.

  • 13.01.2021
  • devrektso

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 12.01.2021 tarih 243 sayılı yazıda;

Ticaret Bakanlığı'nın 11.01.2021 tarih ve E-52229414-724.01.01-00060539309 sayılı yazısına istinaden;

Ticaret Bakanlığı'nın ilgide kayıtlı yazısında, Bağdat Ticaret Müşavirliği'nden alınan yazıya atfen, Irak Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan ve bir örneği ekte gönderilen Nota' da, Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Malzemeler Pazarlama Genel Şirketi (KİMADİA)' nin ilaç tedarik sözleşmelerine ilişkin MED14-2020 sayılı davetinin 21/12/2020 tarihinde anılan şirketin internet sitesinde (www.kimadia.iq) yayınlandığı ve söz konusu ihale daveti için teklif verme süresinin 19/01/2021 tarihinde sona ereceği belirtilmektedir. Söz konusu ihaleye ilişkin ilgili web sayfasında ( http://kimadia.iq/en/article/detail/9712 ) EK'te gönderilen ilaç listesi ve ihale ile ilgili diğer detaylı bilgiler bulunmaktadır.

Üyelerimize duyurulur.