• +90 (372) 556 39 91
  • devrektso@tobb.org.tr
  • devrektso@hs01.kep.tr
Duyurular

Yeniden Kullanılabilir Ambalajların Depozito Uygulamaları

  • 20.04.2021
  • devrektso
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 19.04.2021 tarih 4065 sayılı yazıda;
16.04.2021 tarihli, 783099 sayılı ve Yeniden Kullanılabilir Ambalajların Depozito Uygulamaları konulu yazısına istinaden;
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgide kayıtlı yazısı ile Birliğimize iletilen; 29/6/2020 tarihli ve 66745475- 145.07-132871 sayılı Bakan Oluruna esas yayımlanmış olan "Yeniden/Tekrar Kullanılabilir Ambalajlar İçin Depozito Sistemi Uygulamalarına çerçevesinde depozito uygulaması yapan piyasaya süren İlişkin Usul ve Esaslar" çerçevesinde depozito uygulaması yapan piyasaya süren işletmelere yönelik olarak depozito uygulamaları ile geri kazanım katılım payı ilişkilendirmesine dair bilgilendirme yazısı EK'te sunulmaktadır.
Üyelerimize duyurulur.