• +90 (372) 556 39 91
  • devrektso@tobb.org.tr
  • devrektso@hs01.kep.tr
Duyurular

Elektronik İhale Yöntemiyle Yapılan İhalelerde Elektronik Geçici Teminat Mektubunun Kullanılması Hk.

  • 13.07.2021
  • devrektso
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği25.06.2021 tarih 6194 sayılı yazıda;
Kamu İhale Kurumu Düzenleme Dairesi Başkanlığı'ndan Birliğimize intikal eden 15.06.2021 tarih ve E-
74618582-010.00.00.00-E.2021/10297 sayılı; ilan veya duyuru tarihi 08.06.2021 ile bu tarihten sonra olan ve elektronik ihale yöntemiyle yapılan ihalelerde geçici teminat mektubu olarak yalnızca elektronik geçici teminat mektuplarının sunulabileceği hususunu içeren yazı Ek'te yer almaktadır.
Üyelerimize duyurulur.