• +90 (372) 556 39 91
  • devrektso@tobb.org.tr
  • devrektso@hs01.kep.tr
Duyurular

Irak/İbrahim Halil Hudut Kapısında PCR Testi ve Aşı Kartı Hakkında

  • 13.09.2021
  • devrektso
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 10.09.2021 tarih 8216 sayılı yazıda;
Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 07.09.2021 tarihli ve 67026239 sayılı yazısına istinaden;
Ekte bir örneği sunulan ilgi yazıda, 29 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla İbrahim Halil Hudut Kapısı üzerinden Irak'a girişlerdeki ücret mukabili zorunlu test şartıyla giriş izni uygulamasına son verildiği belirtilerek, anılan tarihten itibaren yürürlüğe konan PCR Testi ve Aşı Kartı uygulamalarına dair bilgi verilmektedir.
Konuya ilişkin yazı EK'te sunulmakta olup, Üyelerimize duyurulur.

EK: Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazı