• +90 (372) 556 39 91
  • devrektso@tobb.org.tr
  • devrektso@hs01.kep.tr
Duyurular

UKCA İşareti Geçiş Süreci

  • 07.09.2021
  • devrektso
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 03.09.2021 tarih 7925 sayılı yazıda;
Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 27.08.2021 tarihli elektronik postasına istinaden;
İlgili kayıtlı elektronik postada, Avrupa Birliği (AB) Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamında AB'de ve Türkiye'de yerleşik (AB tarafından tanınan 3. ülkelerde yerleşik olanlar dahil) onaylanmış kuruluşlar
tarafından düzenlenen CE İşareti'nin, 1 Ocak 2022 tarihine kadar Birleşik Krallık (BK) tarafından kabul edileceği ve 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yalnızca UKCA İşaretinin dikkate alınacağının BK tarafından daha önce resmi olarak bildirildiği vurgulanmıştır. Bununla birlikte elektronik postada, Kovid-19 pandemisinin etkileri nedeniyle BK Hükümeti'nin yaptığı resmi bilgilendirmede, CE İşaretinin 1 Ocak 2023 tarihine kadar BK (İngiltere, İskoçya, Galler) tarafından kabul edileceği açıklanarak, bu kapsamda CE İşareti gerektiren ürün gruplarında UKCA İşareti
kullanımının 1 Ocak 2023 tarihine kadar ertelendiği ifade edilmiştir. Elektronik postada ayrıca, 1 Temmuz 2023 tarihine kadar CE İşaretinin kabul edileceği tıbbi cihazlar
ürün grubuna ait geçiş sürecinde herhangi bir değişikliğe gidilmediği ve UKCA işaretine ilişkin kılavuzun ilgili değişikliği kapsayacak şekilde güncellendiği; kılavuza https://www.gov.uk/guidance/usingthe-ukca-marking adresinden ulaşılabileceği belirtilmiştir.
 Üyelerimize duyurulur.