• +90 (372) 556 39 91
  • devrektso@tobb.org.tr
  • devrektso@hs01.kep.tr
Duyurular

Mesleki Eğitim ve İşbaşı Eğitim Programlarına ilişkin yeni İşkur Genelgesi ile İşverenler İçin İşbaşı Eğitim Programı (İEP) İşkur Başvuru Ekranı Kullanım Kılavuzu

  • 11.05.2022
  • devrektso
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 10.05.2022 tarih 4790 sayılı yazıda;
08.04.2022 tarih ve 31803 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Aktif İşgücü Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'e istinaden, mesleki eğitim ve işbaşı eğitim programlarının yürütülmesine ilişkin usul ve esaslarla ilgili yeni İş-Kur Genelgesi yürürlüğe konulmuştur.
Konuya ilişkin bilgi notu, "Aktif İşgücü Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Genelge" ve "İşverenler için İEP Başvuru Ekranı Kullanım Kılavuzu" EK'te dikkatinize sunulmuştur.

Konu: Mesleki Eğitim ve İşbaşı Eğitim Programlarına ilişkin yeni İşkur Genelgesi ile İşverenler İçin İşbaşı Eğitim Programı (İEP) İşkur Başvuru Ekranı Kullanım Kılavuzu Mesleki Eğitim ve İşbaşı Eğitim Programlarına İlişkin Yeni İşkur Genelgesi12.03.2013 tarihli ve 28585 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve değişik zamanlarda değişiklik yapılan Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılarak, yerine 08.04.2022 tarihli ve 31803 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Aktif İşgücü Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yürürlüğe girmişti.
Bu kez, yeni Yönetmelik kapsamında düzenlenecek olan mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programları ile ilgili olarak tesis edilecek iş ve işlemlerle ilgili olarak İşkur tarafından “Aktif İşgücü Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Genelge” yürürlüğe konulmuştur. Söz konusu Genelge ekte sunulmaktadır. İşverenler İçin İşbaşı Eğitim Programı (İEP) İşkur Başvuru Ekranı Kullanım Kılavuzu 08.04.2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Aktif İşgücü Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin İşbaşı Eğitim Programları ile ilgili Dördüncü Bölümünde uygulamaların usul ve esasları açıklanmıştı. Yönetmeliğin “Elektronik ortamda bildirim” başlıklı 59.Maddesinde de; Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün kurs ve programlara ilişkin olarak bu Yönetmelikte belirtilen iş ve işlemlerin bir bölümünü ya da tamamını elektronik ortamda gerçekleştirebileceği, iş ve işlemlerin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi durumunda kurum veya kuruluşlar ve hizmetlerden yararlanacak kişilerin istenilen bilgi ve belgeleri elektronik ortamda vermekle yükümlü olduklarına dair düzenleme
yapılmıştı. İşkur tarafından hazırlanan ve 21/04/2022 tarihinde yayımlanan “İşverenler İçin İEP Başvuru Ekranı Kullanım Kılavuzu’nda; https://esube.iskur.gov.tr/ internet adresi üzerinden erişilecek olan İŞKUR E-ŞUBE internet sayfası üzerinden işverenlerce yapılacak olan İşbaşı Eğitim Programı başvuruları sırasında kullanıcı bilgileri girilerek başvurunun nasıl yapabileceği, “Sayfa Yapısı, Başvuru Oluşturma, Başvuru Silme, Başvuru Gönderme, Başvuru Takip ve Güncelleme ve Katılımcı İşlemleri” gibi işlemlerle ilgili ekran görüntülerine ve açıklamalara yer verilmiştir. İşverenler kullanıcı bilgileri ile İŞKUR E-ŞUBE sayfasına giriş yaptıklarında, Başvuru Listesinde daha önceden yaptıkları tüm İEP (İşbaşı Eğitim Programı) başvurularını da görebilecekleridir. Ekrandaki Başvuru Numarası, Kurs Numarası, Başvuru Durumu gibi bilgiler sistem tarafından otomatik olarak doldurulmaktadır. Başvuru için yüklenmesi gereken Talep Dilekçesi, İşveren Belgesi, İmza Yetki Belgesi ve Ortaklık Belgesi gibi belgeler de Başvuru Belgeleri başlığı altında yer almaktadır. Söz konusu kılavuz EK'te sunulmaktadır.
Üyelerimize sunulur.
Ekler:
1) Aktif İşgücü Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Genelge
2) İşverenler İçin İEP Başvuru Ekranı Kullanım Kılavuzu

Site ziyaretlerini iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgi için Çerez Politikamız'ı inceleyebilirsiniz. Bu aşamayı geçerseniz kabul etmiş sayılırsınız.

Tamam