Mali Politika
MALİ POLİTİKA: 
Devrek Ticaret ve Sanayi Odası 5174 Sayılı Kanun ve bu kanuna bağlı olarak çıkarılan yürürlükteki yönetmelikler çerçevesinde Stratejik Hedeflerini gerçekleştirmek ve olası risk ve problemleri önceden öngörüp tedbir alabilmek ve bu riskleri en aza indirmek yine optimum bir mali yönetim uygulamasını sürekli kılmak adına aşağıdaki politikaları belirlemiştir.
Devrek Ticaret ve Sanayi Odası yetkili Yönetim Birimleri, Komisyonları ve Üyeleri ile üçüncü şahıslara karşı şeffaflık ve hesap verebilirlik ana prensibi altında;
  • Yıllık tahmini bütçelerini düzenli olarak hazırlar,
  • Bütçe gerçekleşmelerini en az aylık periyotlar ile izler,
  • Bütçe düzenlemelerini Stratejik Planı ile uyumlu yıl içi faaliyetlerini göz önünde bulundurarak oluşturur.
  • Geçici Mali Tablolarını her ay yıl sonu itibariyle, kesin hesaplarını ise takip eden yılın ilk üç ayı içerisinde onay için Oda Meclisine sunar.
  • Üyelerinin Aidat tahakkuklarını zamanında yapar ve duyurur.
  • Yıllık ve Munzam aidat, tahsilat, af, yapılandırma vb. konularında üyelerini derhal bilgilendirir.
  • Her türlü tahsilat ve ödemenin kolayca ve hızlı bir şekilde gerçekleşmesi için gerekli teknolojik altyapı ve imkânları sunar.
  • Yerel, Ulusal ve Uluslararası düzeyde gerçekleşecek tüm yatırımların ve yürütülecek projelerin yürütülmesi sırasında kaynaklarını verimli ve optimum kullanır.

Mevduat ve diğer varlıklarımızın değerlendirilmesinde de ekonominin genel durumu ve güncel gelişmeleri izler, katma değer sağlayacak önlemleri alır ve uygulamaları hayata geçirmek Devrek Ticaret ve sanayi Odası olarak Mali Politikamızdır.

Tarih:09.01.2023

Yönetim Kurulu Başkanı

Dök. No:KYSK.4/ İlk Yay.Tar:24.02.2007/Rev. No:10/Rev.Tar.09.01.2023

 

Site ziyaretlerini iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgi için Çerez Politikamız'ı inceleyebilirsiniz. Bu aşamayı geçerseniz kabul etmiş sayılırsınız.

Tamam