Ekspertiz Raporları

Ekspertiz Raporu:
İhracat, ithalat, gümrük ve teşvik mevzuatlarının uygulanmasına yönelik Odamıza intikal eden araştırma ve inceleme konularında, eksperimizin yerinde yapacağı tespite göre Ekspertiz Raporu düzenlenmektedir.

İhracatla İlgili Düzenlenen Ekspertiz Raporları:
01-Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) müracaatlarında kullanılmak üzere, ihraç edilmesi planlanan mamullerle ilgili olarak kapasite raporundaki bilgilerin karşılayamadığı durumlarda mamulün bünyesinde kullanılması planlanan ham ve yardımcı malzeme cinsleri ile kullanım miktarlarını belirleyen ekspertiz raporları.
02-DİİB taahhüt kapatma işlemlerinde kullanılmak üzere belge kapsamında ithal edilen ham ve yardımcı malzemelerin, aynı belge kapsamında ihraç edilen ürünlerin imalatında kullanıldığının belgelenmesine yönelik ekspertiz raporları.

03-Gümrük mevzuatı gereğince yurt dışına tamir, kalibrasyon veya herhangi bir işlem görmek için geçici olarak ihraç edilecek olan eşyalara ilişkin olarak düzenlenen ekspertiz raporları.
04-Gümrük mevzuatı gereğince ithal edilmiş ancak istenilen evsafta olmaması veya bir başka nedenden dolayı mahrece iade edilecek olan eşyaların kullanılmamış durumda olup olmadığının belirlenmesine yönelik ekspertiz raporları.
05-İhracat işlemleri ile ilgili olarak Gümrük Müdürlüklerinin talebi üzerine ilgili gümrük sahalarında yapılan incelemeler sonucunda talepte belirtilen hususlara yönelik olarak düzenlenen ekspertiz raporları.

İthalatla İlgili Düzenlenen Ekspertiz Raporları:

01-Gümrük mevzuatı gereğince geçici olarak ithal edilmesi talep edilen eşyalarla ilgili olarak geçici ithal nedenine yönelik hususlarla ilgili olarak düzenlenen ekspertiz raporları.02-Geçici olarak ithal edilmiş olan eşyaların geçici ithaline esas olan işlemlerin sonuçlanmasına müteakip söz konusu işlemlerin yapıldığını belirten ekspertiz raporları.03-İthalat işlemleri ile ilgili olarak Gümrük Müdürlüklerinin talebi üzerine ilgili gümrük sahalarında yapılan incelemeler sonucunda talepte belirtilen hususlara yönelik olarak düzenlenen ekspertiz raporları.

Gıda İşyerleri için Ekspertiz Raporu:
01-Odamıza kayıtlı olan ve Kapasite Raporu alacak işgücü ve makine parkı bulunmayan küçük işletmelerin (Fırın ,Unlu mamul vs.) Açma Ruhsatı, Gıda Üretim İzni ve GSM Ruhsatı gibi işlemlere Ekspertiz Raporu düzenlenmektedir.

KAPASİTE RAPORU DÜZENLENEMEYEN GIDA İŞ YERLERİ LİSTESİ

Muhtelif Konularla İlgili Düzenlenen Espertiz Raporları:
01-Üyelerin imalatlarında meydana gelen fire oranlarını ve birim kullanım miktarlarını belirlemeye yönelik  ekspertiz raporları.
02-Tahsise tabi ürünlerin, belirli bir döneme ait sarfiyat miktarlarının belirlenmesi amacıyla talep edilen döneme ait fiili üretim ve tüketim miktarlarının gösteren ekspertiz raporları.
03-Firmaların sahip oldukları patent ve faydalı model belgeleri ile ilgili olarak belge konusu ürünün üretiminin   yapıldığını belirleyen ekspertiz raporları.
04-Üyelerimizin kuyu açma izni alabilmesi için DSİ.'ne yapacakları müracaatta kullanılmak üzere fabrikalarının su ihtiyaç miktarını belirleyen ekspertiz raporları.
05-Akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren üyelerimize, belediyelerden GSM Ruhsatı almalarına yardımcı olmak amacıyla akaryakıt tanklarının kapasitelerini gösterir Ekspertiz Raporu düzenlenmektedir. Ekspertiz raporu başvurusu, istenilen konu üzerine yazılmış olan bir dilekçe ve dilekçenin ekinde bulunması gereken ekler ile birlikte odamız muamelat servisine müracaat edilir. Ekspertiz Raporu Dilekçe örneği aşağıda bulunmaktadır.

Ad Boyut Tür Tarih
Gıda Ekspertiz Dilekçesi.doc 34.8 KB Microsoft Word Dosyası 12.05.2022
Kapasite Raporu Düzenlenemeyen İşletlemer Listesi.docx 12.9 KB Microsoft Word Dosyası 12.05.2022
Muhtelif Konular İçin Ekspertiz Dilekçe.doc 26.1 KB Microsoft Word Dosyası 12.05.2022
0 Klasör, 3 Dosya

Site ziyaretlerini iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgi için Çerez Politikamız'ı inceleyebilirsiniz. Bu aşamayı geçerseniz kabul etmiş sayılırsınız.

Tamam
Sohbete Başla
Sizin için buradayım
Hoş geldiniz ??

Size Nasıl Yardımcı Olabilirim?