Oda Kayıt İşlemleri
Kayıt İşlemleri: Odalara kaydolmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler ile bunların şube ve fabrikaları doğrudan veya şubeler vasıtasıyla bulundukları yer odasına başvurur. Başvuruda bulunanlara ODA KAYIT BEYANNAMESİ verilir. Bu beyanname; tacirin gerçek kişi olması halinde kendisi veya akitle kendisine yetki verilmiş temsilcisi, tacirin tüzel kişi olması halinde ise yetkili organları veya yetkili temsilcileri tarafından doldurulup imzalanarak aşağıdaki belgelerle birlikte odaya verilir:
Not: Gerçek Kişi "Şube" Kayıtlarında Merkezin Kuruluş Gazetesi fotokopisi gerekmektedir.
GERÇEK KİŞİLER İÇİN:
1-Tescil ilanının yayınlandığı ticaret sicili gazetesinin aslı veya onaylı örneği ya da ticaret sicili tasdiknamesi.
2-Onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği.
3-İkametgah ilmühaberi veya tezkeresi.
5-Yeni çekilmiş üç adet fotoğraf.
6-Vergi levhası veya vergi kaydını gösterir belge.
7-Mevzuatla istenen veya Birlik ya da odalarca gerekli görülecek diğer belgeler.
TÜZEL KİŞİLER İÇİN:
1-Tescil ilanının yayınlandığı ticaret sicili gazetesinin aslı veya onaylı örneği ya da ticaret sicili tasdiknamesi.
2-Temsilcilerin onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği.
3-Temsilcilerin yeni çekilmiş üç adet fotoğrafı.
4-Temsilcilerin ikametgah ilmühaberi veya tezkeresi.
5-Tescil ilanında yayınlanmamışsa noter tasdikli ana sözleşme örneği.
6-Mevzuatla istenen veya Birlik ya da odalarca gerekli görülecek diğer belgeler.

Geçek Kişiler için (Oda Kayıt Beyannamesi-pdf) ►Tüzel Kişiler için (Oda Kayıt Beyannamesi-pdf )
Geçek Kişiler için (Oda Kayıt Beyannamesi-word) ►Tüzel Kişiler için (Oda Kayıt Beyannamesi-word )

Site ziyaretlerini iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgi için Çerez Politikamız'ı inceleyebilirsiniz. Bu aşamayı geçerseniz kabul etmiş sayılırsınız.

Tamam
Sohbete Başla
Sizin için buradayım
Hoş geldiniz ??

Size Nasıl Yardımcı Olabilirim?