• +90 (372) 556 39 91
  • devrektso@tobb.org.tr
  • devrektso@hs01.kep.tr
Oda Kayıt İşlemleri

Odaya ( Üyelik ) Kayıt İşlemleri: Odamıza kayıt olmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerden aşağıdaki belgeler istenir.
1. Başvuru Dilekçesi: Tüzel ve Gerçek Kişi Dilekçe ( download )
2. Üyelik Başvuru Formu ( Oda Kayıt Beyannamesi ) : Üyelik başvuru formu eksiksiz olarak doldurulmalı, firma kaşesi basılmış ve imzalanmış olmalıdır.
3. Tüzel Kişilik ( Şirket Kuruluş ) : Ticaret Sicili Müdürlüğü veya Noter onaylı ana sözleşme.
4. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi: Firmanın kuruluşunun ilan edildiği Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya Ticaret Sicil Müdürlüğü’nden tasdikli örneği yoksa Ticaret Sicil Tasdiknamesi aslı
5. Tescil Talepnamesi: Ticaret Sicil Müdürlüğünce veya Noterlikçe düzenlenmiş Tüzel Kişilikler için temsilcilerin, Gerçek Kişiler için firma sahibinin adına düzenlenen tescil talepnamesi.
6. Fotoğraf: Tüzel Kişilikler için temsilcilerin, Gerçek Kişiler için firma sahibinin yeni çekilmiş 3 adet fotoğrafı.
7. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi: Tüzel Kişilikler için temsilci ve ortaklarının, Gerçek Kişiler için firma sahibinin nüfus cüzdanı fotokopisi.
8. İkametgâh İlmühaberi veya Tezkeresi: Tüzel Kişilikler için temsilcilerin, Gerçek Kişiler için firma sahibinin ikametgâh ilmühaberi veya tezkeresi.
9. Nüfus Kayıt Örneği: İlgili kurumdan.
10. Vergi Levhası Fotokopisi: Vergi levhası veya vergi kaydını gösterir belgenin fotokopisi.

► Geçek Kişiler için ( Oda Kayıt Beyannamesi )
► Tüzel Kişiler için ( Oda Kayıt Beyannamesi )

Site ziyaretlerini iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgi için Çerez Politikamız'ı inceleyebilirsiniz. Bu aşamayı geçerseniz kabul etmiş sayılırsınız.

Tamam