• +90 (372) 556 39 91
  • devrektso@tobb.org.tr
  • devrektso@hs01.kep.tr

Sigortacılık İşlemleri

Sigorta Acenteleri Uygunluk Belgesi Başvuruları

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete'nin 22.04.2014 tarih 28980 sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren SİGORTA ACENTELERİ YÖNETMELİĞİ aşağıda yer almaktadır. 14.04.2008 tarih, 26847-mükerrer sayılı Sigorta Acenteleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Yönetmelik kapsamında uygulamaya yönelik hazırlanacak yeni genelge ile usul ve esaslar, Odamız web sayfamızdan duyurulacaktır. 

Sigortacılık alanında faaliyet gösteren üyelerimizin yapacakları işlemleri, Resmi Gazete'nin 22.04.2014 tarih 28980 sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren yeni Sigorta Acenteleri Yönetmeliği'nin hükümlerine uygun olacak şekilde gerçekleştirmeleri gerekmektedir. 

Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan 22.05.2014 tarih 2014/8 sayılı Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinin Uygulanmasına Ait Genelge aşağıda yer almaktadır. 

Sigortacılık sektör duyuruları ile ilgili lütfen aşağıdaki linki tıklayınız. 

http://www.sigorta.org.tr/

TOBB Sigortacılık Çağrı Merkezi: 444 9559
Gerçek Kişiler Sigortacılık İşlemleri
Tüzel Kişiler Sigortacılık Hizmetleri 

EKLER

 

 

 

 

5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu
Sigorta Acenteliği Yönetmeliği - 22.04.2014
Sigorta Acenteliği Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Genelge - 22.05.2014

Gerçek Kişiler Sigortacılık İşlemleri

Gerçek Kişi Sigorta Acenteleri İçin İstenen Belgeler:

1. Vukuatlı Nüfus Cüzdanı Sureti 

2. İkametgâh Belgesi (Ev Adresi) 

3. Arşiv Kayıtlı Adli Sicil Belgesi 

4. SEGEM Belgesi 

5. İki Adet Vesikalık Fotoğraf 

6. En Son Mezun Olunan Okul Diploma Sureti 

7. Ticaret Sicil Gazetesi 

8. Ticaret Sicili Tasdiknamesi 

9. Mal Varlığı Beyanı 

10. Taahhütname (Ek-2 Ve Ek-3) 

11. Bilgi Formu (Ek-4) 

12. (Tanzim Edilmişse) Mesleki Sorumluluk Sigortası Sureti 

13. (Yabancı Dil Biliniyorsa) Yabancı Dil Belgesi 

14. (Sigorta Şirketi İle Acentelik Sözleşmesi Yapılmışsa) Sigorta Şirketi İle Yapılan Sözleşme Sureti 

15. Telefon / E-Posta vb. Bilgiler İçin Beyan 

16. Asgari Fiziki Şartlar Tetkik Raporu 

17. Başvuru Ücreti (DEVREK TSO ve TOBB Ücreti)

• Tüm belge, fotoğraf ve beyanların düzenleniş tarihi 6 aydan eski olmamalıdır 

• Mesleki tecrübe SSK veya BAĞKUR'dan alınacak belge ile ispatlanmalıdır. 

• Sigorta Acenteleri Mesleki Sorumluluk Sigortasını Tanzim Ettirerek Başvuru Yapılan Odaya İletmek Zorundadır.

• Sigorta acentelerinin, sigorta şirketi ile yapılan acentelik sözleşmesi yoksa levhaya kayıttan sonra 6 ay içerisinde en az bir sigorta şirketi ile acentelik sözleşmesi yaparak başvuru yapılan odaya iletmek zorundadır.  

Gerçek Kişi Sigorta Acenteleri Şubeleri İçin İstenen Belgeler:
1. Ticaret Sicil Gazetesi 

2. Asgari Fiziki Şartlar Tetkik Raporu  

• Tüm belge, fotoğraf ve beyanların düzenleniş tarihi 6 aydan eski olmamalıdır.  

Gerçek Kişi Sigorta Acentesi Teknik Personeli İçin İstenen Belgeler:

1. Vukuatlı Nüfus Cüzdanı Sureti 

2. İkametgâh Belgesi (Ev Adresi) 

3. Arşiv Kayıtlı Adli Sicil Belgesi 

4. SEGEM Belgesi 

5. Diploma Sureti 

6. İki Adet Vesikalık Fotoğraf 

7. SSK veya BAĞKUR Kaydı (Mesleki Deneyim İspatı İçin) 

8. SSK İşe Giriş Bildirgesi  

• Tüm belge, fotoğraf ve beyanların düzenleniş tarihi 6 aydan eski olmamalıdır 

• Mesleki tecrübe SSK veya BAĞKUR'dan alınacak belge ile ispatlanmalıdır. 

 

EKLER

Ek 2 -Ek 3 Taahhütnameler
Ek 4 Bilgi Formu 

Tüzel Kişiler Sigortacılık İşlemleri

Tüzel Kişi Sigorta Acenteleri İçin İstenen Belgeler:

1. Ticaret Sicil Gazetesi 

2. Ticaret Sicili Tasdiknamesi 

3. Şirket Ana Sözleşmesi 

4. Vergi Levhası Sureti 

5. Taahhütname (Ek-2 Ve Ek-3) 

6. Bilgi Formu (Ek-4) 

7. (Tanzim Edilmişse) Mesleki Sorumluluk Sigortası Sureti 

8. (Sigorta Şirketi İle Acentelik Sözleşmesi Yapılmışsa) Sigorta Şirketi İle Yapılan Sözleşme Sureti 

9. Telefon / E-Posta vb. Bilgiler İçin Beyan 

10. İmza Sirküleri 

11. Asgari Fiziki Şartlar Tetkik Raporu 

12. Başvuru Ücreti ( DEVREK TSO ve TOBB Ücreti ) 

• Tüm belge, fotoğraf ve beyanların düzenleniş tarihi 6 aydan eski olmamalıdır 

• Mesleki tecrübe SSK veya BAĞKUR'dan alınacak belge ile ispatlanmalıdır. 

• Sigorta acenteleri mesleki sorumluluk sigortasını tanzim ettirerek başvuru yapılan odaya iletmek zorundadır.

• Sigorta acentelerinin, sigorta şirketi ile yapılan acentelik sözleşmesi yoksa levhaya kayıttan sonra 6 ay içerisinde en az bir sigorta şirketi ile acentelik sözleşmesi yaparak başvuru yapılan odaya iletmek zorundadır. 

Tüzel Kişi Sigorta Acenteleri Müdürü İçin İstenen Belgeler:

 1. Vukuatlı Nüfus Cüzdanı Sureti 

2. İkametgâh Belgesi (Ev Adresi) 

3. Arşiv Kayıtlı Adli Sicil Belgesi 

4. SEGEM Belgesi

5. En Son Mezun Olunan Okul Diploma Sureti 

6. İki Adet Vesikalık Fotoğraf 

7. SSK veya BAĞKUR Kaydı (Mesleki Deneyim İspatı İçin) 

8. Taahütname Ek-2, Ek-3 

9. Bilgi Formu Ek-4 

10. (Yabancı Dil Biliniyorsa) Yabancı Dil Belgesi 

11. Cep Telefonu Numarası 

• Tüm belge, fotoğraf ve beyanların düzenleniş tarihi 6 aydan eski olmamalıdır 

• Mesleki tecrübe SSK veya BAĞKUR'dan alınacak belge ile ispatlanmalıdır. 

Tüzel Kişi Sigorta Acenteleri Teknik Personeli İçin İstenen Belgeler:

1. Vukuatlı Nüfus Cüzdanı Sureti 

2. İkametgâh Belgesi (Ev Adresi) 

3. Arşiv Kayıtlı Adli Sicil Belgesi 

4. SEGEM Belgesi 

5. En Son Mezun Olunan Okul Diploma Sureti 

6. İki Adet Vesikalık Fotoğraf 

7. SSK veya BAĞKUR Kaydı 

8. İşe Giriş Bildirgesi  

• Tüm belge, fotoğraf ve beyanların düzenleniş tarihi 6 aydan eski olmamalıdır 

• Mesleki tecrübe ssk veya bağkur'dan alınacak belge ile ispatlanmalıdır. 

Tüzel Kişi Sigorta Acenteleri Şubeleri İçin İstenen Belgeler:

1. Ticaret Sicil Gazetesi 

2. Asgari Fiziki Şartlar Tetkik Raporu 

Tüzel Kişi Sigorta Acenteleri Gerçek Kişi Ortakları İçin İstenen Belgeler:

1. Vukuatlı Nüfus Cüzdanı Sureti 

2. Arşiv Kayıtlı Adli Sicil Belgesi 

3. Taahütname Ek-2, Ek-3 

4. Bilgi Formu Ek-4  

• Tüm belge, fotoğraf ve beyanların düzenleniş tarihi 6 aydan eski olmamalıdır 

Tüzel Kişi Sigorta Acenteleri Tüzel Kişi Ortakları İçin İstenen Belgeler:

1. Taahütname Ek-2, -Ek-3 

2. Bilgi Formu Ek-4 
• Tüm belge, fotoğraf ve beyanların düzenleniş tarihi 6 aydan eski olmamalıdır.

 

EKLER

 

Ek 2 -Ek 3 Taahhütnameler
Ek 4 - Bilgi Formu

 

 

Ad Boyut Tür Tarih
EKLER - Kanun - Yönetmelik Dosya Klasörü 12.08.2014
Gerçek Kişiler Sigortacılık İşlemleri Dosya Klasörü 12.08.2014
Tüzel Kişiler Sigortacılık İşlemleri Dosya Klasörü 12.08.2014
Sigortacılık İşlemleri.doc 31.2 KB Microsoft Word Dosyası 12.08.2014
3 Klasör, 1 Dosya