Komandit Şirketler

Kollektif ve Komandit Şirket Yeni Kayıt
Kollektif Şirket: Kollektif şirket ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla, gerçek kişiler arasında kurulan ve ortaklarından hiçbirinin sorumluluğu şirket alacaklılarına karşı sınırlanmamış olan şirkettir.

Komandit Şirket: Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla kurulan, şirket alacaklılarına karşı ortaklardan bir veya birkaçının sorumluluğu sınırlandırılmamış ve diğer ortak veya ortakların sorumluluğu belirli bir sermaye ile sınırlandırılmış olan şirket komandit şirkettir. Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumluluğu sınırlı olanlara komanditer denir. Komandite ortakların gerçek kişi olmaları gerekir. Tüzel kişiler ancak komanditer ortak olabilirler.

Kuruluş (TSY Madde 64)

a) Kurucuların imzaları Ticaret Sicili Müdürlüğümüz veya noter tarafından onaylanmış şirket sözleşmesi (2 asıl-1 fotokopi),

b)Şirketi temsile yetkili olanların şirket unvanı altında düzenlenmiş ve Ticaret Sicili Müdürlüğünde  onaylanmış ünvan altında imza beyannamesi (2  adet asıl) ,

c) Komandit şirketlerde komanditer ortağın ayni sermaye koymuş olması halinde; konulan ayni varlıkların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanmış bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporu,

ç) Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı,

d)Ayni sermaye olarak konulan taşınmaz, fikri mülkiyet hakları ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge, müdürlüğe verilir.

e) Yeni Kayıt Talep Dilekçesi

f) Odaya kayıt için Hükmi Şahıs Kayıt Beyannamesi

g) Taahhütname(TST 24.maddeye göre )

g) Tüm ortakların ve ortak olmayan müdürlerin 5  adet fotoğrafları

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden kuruluş için elektronik başvuru yapmanız gerekiyor

Kollektif ve Komandit Şirket Değişiklik İşlemleri

a) Dilekçe

b) Noter onaylı Ortaklar Kurulu Kararı (Şirket sözleşmesindeki değişikliklerde, değişen hükmün yeni şeklinin kararda veya kararın ekinde gösterilmesi gereklidir.(2 adet asıl-)

c) Sözleşme değişikliği şirketin süre maddesi ile ilgili ise; şirketin faaliyetini sürdürdüğü ve özvarlığını koruduğunu gösteren serbest muhasebeci mali müşavir raporu ve mali müşavire ait faaliyet belgesi ibraz edilmelidir.

NOT https://mersis.gtb.gov.tr/  adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

Kollektif ve Komandit Şirket Merkez Nakli İşlemleri

GEREKLİ EVRAKLAR

1) Şirketin kayıtlı olduğu Eski merkezdeki Sicil Müdürlüğünden alınacak sicil özeti (1 adet ası) (TSY Madde 111)

2) Yeni Kayıt Talep Dilekçesi

3) Odaya kayıt için Hükmi Şahıs Kayıt Beyannamesi

4) Tüm ortakların 5 adet fotoğrafları

5) Şirket sözleşmesinin değişen merkez maddesinin yeni şeklinin tam metin olarak yer aldığı noter tasdikli Ortaklar Kurulu Kararı (2 asıl)

6) Şirket Sözleşmesinin merkez maddesinin yeni şeklini gösteren tadil metni (1 adet asıl )

 7- Taahhütname(TST 24. Maddeye göre belge)

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/  adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor

Kollektif ve Komandit Şirket Şube Kapanışı

a)Dilekçe

b) Noter onaylı Ortaklar Kurulu Kararı (2 asıl -)

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr  adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

Kollektif ve Komandit Şirketler Sona Erme ve Tasfiye

 (TSY Madde 66)

(1) Şirketin sona ermesine ilişkin tescil başvurusunda aşağıdaki belgeler müdürlüğe verilir:

a) Sona erme ortaklar kurulu kararına dayanıyorsa bu kararın noter onaylı örneği.

b) Sona erme başka bir sebepten ileri geliyorsa, bunu kanıtlayan belgenin onaylı örneği.

c) Tasfiye memurlarının Ticaret Sicili Müdürlüğü düzenlenmiş, “Tasfiye halinde” ibaresi eklenmiş ve ticaret unvanı altında atılmış imza beyannamesi.

ç) Tasfiye memurlarının ortaklar dışından seçilmesi halinde görevi kabul ettiğine ilişkin imzalı belge.

d) Şirket sözleşmesinde alacaklıların davetine ilişkin hüküm bulunması halinde buna uygun olarak yapılan tasfiye memurlarınca hazırlanmış, alacaklıların davetinin yapıldığına ilişkin belge.

(2) Tasfiyenin tamamlanmasından sonra kayıt silmede aşağıdaki belgeler müdürlüğe verilir:

a) Tasfiye memurlarınca son bilançonun ortaklara tebliğ edildiğine ilişkin belge.

b) Ortakların son bilançonun onayına ilişkin kararı veya mahkemeye itirazda bulunmayacaklarına dair yazılı beyanı.

c) Son bilanço.

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

 

 

Tescil İşlemleri Menü

text panel

Site ziyaretlerini iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgi için Çerez Politikamız'ı inceleyebilirsiniz. Bu aşamayı geçerseniz kabul etmiş sayılırsınız.

Tamam
Sohbete Başla
Sizin için buradayım
Hoş geldiniz ??

Size Nasıl Yardımcı Olabilirim?