• +90 (372) 556 39 91
  • devrektso@tobb.org.tr
  • devrektso@hs01.kep.tr
Vakıf ve Dernekler

VAKIF ve DERNEKLERE AİT TİCARİ İŞLETMELER
KURULUŞ:
KURULUŞ İŞLEMLERİNDEN SONRAKİ İLK TESCİL BAŞVURUSUNDA, İLGİLİLERİN BİR DEFAYA MAHSUS ŞİRKETİN VERGİ LEVHASI FOTOKOPİSİNİ TESCİL EVRAĞI İLE BİRLİKTE  İBRAZ ETMESİ GEREKMEKTEDİR. ŞİRKETE AİT VERGİ LEVHASININ İBRAZ EDİLMEMESİ HALİNDE BAŞVURU HİÇBİR KOŞULDA KABUL EDİLMEYECEKTİR.
1.Derneğin/Vakfın unvanı, merkezi, vergi kimlik numarası; işletmenin unvanı, sermayesi, ticari ikametgahı, işletmenin açılış tarihi, bu tarihteki gerçek faaliyetinin konusu ve bu konuyu gösterir NACE kodu, işletmeyi temsile yetkili kılınan kişilerin adı ve soyadı, yerleşim yeri, kimlik numarasının da yer aldığı başvuru dilekçesi,
2.İşletmeyi temsile yetkili kişilerin noter huzurunda düzenlenmiş ve ticaret unvanı altına atılmış imza beyannameleri,
3.Derneğin faaliyette olduğunu gösteren resmi belge / Vakfın tüzel kişiliğinin devam ettiğini gösteren resmi belge,
4.Dernek tüzüğünün / Vakıf senedinin aslı ile birlikte ibraz edilmek kaydıyla bir örneği veya noter onaylı örneği,
5.Taahhütnamede veya başvuru belgesinde yer almaması halinde dernek/vakıf yöneticilerinin bu göreve seçilmelerine ilişkin yetkili organ kararının bir örneği,
6.İşletmenin açılmasına ve tesciline ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği,
7.Derneğin / Vakfın bir ticari işletme kurabilmesinin resmi bir makamın iznine veya onayına bağlı olduğu hallerde bu izin veya onaya ilişkin belge
8.Oda kayıt beyannamesi
DEĞİŞİKLİKLER:
1.Dilekçe (Kaşeli, yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir)
2. Derneğin/ vakfın yönetim kurulu tarafından alınmış değişikliğe ilişkin kararı noter onaylı 2 nüsha
3.İmza yetkilisi seçimi varsa iktisadi işletme ünvanlı imza beyannamesi
KAYDIN SİLİNMESİ:
1.Derneğe / Vakfa ait ticari işletmenin faaliyetine son verilmesi halinde derneğin/vakfın yetkili organı tarafından alınmış kararın noter onaylı bir örneği
2.İşletmeye ait aktif ve pasiflerin sıfırlandığını gösterir yetkililerce imzalanmış beyan

Tescil İşlemleri Menü

text panel

Site ziyaretlerini iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgi için Çerez Politikamız'ı inceleyebilirsiniz. Bu aşamayı geçerseniz kabul etmiş sayılırsınız.

Tamam